EĻĻAS ANALĪZE

Eļļas analīze ir zinātnisks veids, kā pārliecināties par smērvielas pareizu darbību. Tā ietver smērvielas paraugu ņemšanu, kā arī dažādu īpašību un materiālu analīzi, lai uzraudzītu metālu nodilumu un piesārņojumu. Eļļas analīze ir īpaši būtiska tādās nozarēs kā enerģētika, aviācija, sacīkstes un komerciālā kuģniecība, kur dzinēja dīkstāve var būt dārga vai pat bīstama. Kvalitatīva eļļas analīze ir viens no efektīvākajiem smērvielu programmas instrumentiem. Tā var palīdzēt atklāt apslēptas problēmas, nosakot savlaicīgus eļļas maiņas intervālus, optimizējot automašīnas uzticamību par viszemākajām iespējamām izmaksām. Tomēr tālākā rīcība un uzraudzība ir atkarīga no eļļas pārvaldības speciālistiem. Sistemātisku un pamatotu lēmumu pieņemšana attiecībā uz apkopi ir īpaši svarīga. MENTUM ir pietiekama pieredze pareizu testu izvēlē un nepieciešamo datu ievākšanā. Mēs spējam identificēt viltus rezultātus, izskaidrot elementanalīzes rezultātus par metālu sastāvu, kā arī noteikt nolietojuma pakāpes, pamatojoties uz galvenajiem veiktspējas rādītājiem un to kritiskajām robežām. Mūsu klientiem vienmēr tiek sniegti savlaicīgi brīdinājumi par iespējamajām problēmām un cēloņiem.