SMĒRVIELU PĀRVALDĪBA

MENTUM var sniegt ieteikumus par smērvielu konsolidāciju, produktu lietošanu un uzglabāšanu, lai maksimāli palielinātu smērvielu derīgumu un saglabātu to sākotnējās īpašības pēc iespējas ilgāk.

Izmaksu samazināšanai, kā arī uzglabāšanas un lietošanas vienkāršošanai daudzas darbnīcas izvairās no pareizu vadlīniju ievērošanas. Lai gan smērvielu īpašības ir nemainīgas noteiktā uzglabāšanas laikā, tomēr daudzi faktori spēj ietekmēt derīguma termiņu un piemērotību lietošanai. Līdztekus iepriekšminētajam, daudzās no šīm darbnīcām izmaksu samazināšanas nolūkos lielākajai daļai transportlīdzekļu tiek izmantota tikai viena veida eļļa. Šāda pieeja var būt īpaši bīstama transportlīdzeklim, jo daudzas eļļas ir savstarpēji izslēdzošas. Savukārt citas ir paredzētas izmantošanai tikai noteikta veida dzinējos, bet dažas ir pat savstarpēji nesaderīgas.

Lēmumu pieņemšana par smērvielu konsolidāciju var būt sarežģīta, pamatojoties tikai uz produktu viskozitāti vai nosaukumiem, taču, ņemot vērā smērvielu galvenās veiktspējas īpašības, konsolidācijas centieni var būt vienkāršāki un saprotamāki. Papildus smērvielu konsolidācijas priekšrocībām un ietaupījumiem pastāv arī daudz reālu risku un bažas. Lielākā daļa no tiem ir saistīti ar vadlīniju neievērošanu vai nepareizu apstrādi. No šī riska ir iespējams izvairīties, pieņemot tehniski pamatotus lēmumus ar kvalificētu smērvielu konsultantu atbalstu un padomu.

MENTUM piekopj stingrus standartus visās darbības jomās, lai nodrošinātu, ka mūsu piegādātie produkti saglabā sākotnējo kvalitātes līmeni no izgatavošanas brīža līdz piegādei klientiem. MENTUM sagaida, ka šāda prakse tiks nodrošināta un ievērota arī līdz pārdošanas brīdim. Tādā veidā mēs varam pasargāt darbnīcas, mehāniķus un tiešos lietotājus, nodrošinot atbilstošus produktus ar nemainīgu kvalitāti.