RŪPNIECĪBAI

Mentum un Castrol rīcībā esošais nepieciešamo produktu un zināšanu klāsts ļauj samazināt kopējās ekspluatācijas izmaksas, uzlabojot produktivitāti, uzticamību un ilgtspēju.

Lai izvairītos no ražošanas dīkstāves un kļūmēm, kā arī nodrošinātu optimālu tehniskās apkopes plānošanu, ir nepieciešama efektivitāti veicinoša pieeja. Castrol piedāvā visaptverošu pakalpojumu klāstu, kas balstīts uz tehnoloģiju inovācijām un pieredzi nozarē. Tādā veidā mēs ne tikai varam ieteikt vispiemērotākos produktus, bet arī sadarboties ar jums, lai optimizētu efektivitāti, uzticamību un ilgtspēju visā jūsu darbībā. Mēs varam palīdzēt uzlabot ražošanas efektivitāti un koncentrēties uz jūsu uzņēmuma ietekmi uz vidi tādās jomās kā CO2 emisiju samazināšana, ūdens taupīšana, šķidrumu kalpošanas laika pagarināšana, šķidrumu pārvaldības risinājumi, pagarināts detaļu kalpošanas laiks, pagarināts instrumentu kalpošanas laiks utt.

Castrol ir uzticams piegādātājs, kas sadarbojas ar daudziem oriģināliekārtu ražotājiem un operatoriem visā pasaulē; sākot jau no pirmās uzpildes, kā arī visā iekārtas darbmūža garumā Castrol nodrošina izcilu produktu klāstu un optimizētus servisa risinājumus, kas palīdz pagarināt aktīvu kalpošanas laiku. Castrol nozares ekspertu un uz pielietojumu balstītu risinājumu kombinācija ir paredzēta panākumu gūšanai rūpniecības nozarēs, nodrošinot augstas veiktspējas produktus, uzlabotu analīzi un augsta līmeņa apmācību kvalificētiem speciālistiem.

Castrol sadarbojas ar rūpniecības uzņēmumiem jau kopš 1899. gada. Un šī sadarbība vēl joprojām turpinās, pateicoties jau iegūtajai pieredzei, kā arī nākot klajā ar jauniem risinājumiem problēmām, ar kurām saskaras uzņēmumi dažādās rūpniecības nozarēs. Castrol palīdz klientiem uzlabot efektivitāti, produktivitāti un uzticamību, vienlaikus saglabājot atbilstību prasībām un ilgtspēju.

Castrol padziļinātā izpratne par rūpniecības nozari ļāva izstrādāt visaptverošu pasaules līmeņa smērvielu klāstu un atbalsta pakalpojumus, kas paredzēti apkopes vajadzību apmierināšanai visā nozarē, vienlaikus palīdzot klientiem pieņemt gudrākus un konkurētspējīgākus lēmumus. Sadarbojoties mēs varam vēl vairāk stiprināt jūsu uzņēmējdarbības un rūpnieciskos procesus.

Castrol Eiropas mēroga sadarbība ar globālajiem oriģināliekārtu ražotājiem padarīs ceturto rūpniecības revolūciju (Industry 4.0) par realitāti, pateicoties produktu klāsta uzlabojumiem un optimizācijai, kā arī viediem rūpnīcu pakalpojumiem, iekārtu stāvokļa uzraudzībai un paredzamai apkopei. Īstenojot šādu sadarbību, Castrol var koncentrēties uz galvenajām kompetencēm: rūpniecības produktu tehnoloģiju uzlabojumiem apvienojumā ar blakus esošajiem pakalpojumiem, piemēram, izlietotās eļļas analīzi un laboratorisko atbalstu, lai sekotu līdzi jaunākajām ražošanas tendencēm.